nguyen1 bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@quynh tôc ·


Các bác cho e hỏi có cách nào đổ 2 data khác nhau vào 1 recyclerview không ạ?

Viết câu trả lời

Drop Images

Có rất nhiều cách :viết 1 cái public updateData trong Adapter , set data vào đó, hoặc là gán luôn vào contructor của Adapter, hoặc trong TH cần update db tại nhiều Fragment khác nhau và dữ liệu là realtime, bạn có thể dùng Interface.