nguyen1 bắt đầu chủ đề từ 4 năm trước

@quynh tôc ·


Mọi người cho em hỏi với ạ.Làm sao để khi click vào 1 nút,thì trc khi bắt sự kiện cái nút đó nó kiểu như có hiệu ứng như kiểu mình nhấn nó xuống ý(nghĩa là nó đổi màu hoặc màu đậm hơn chẳng hạn). Mọi người chỉ em cách với ạ.Em cám ơn ạ

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hot avatar

Bạn tham khảo bài viết Drawable trong Android để hiểu thêm về các loại drawable cũng như trường hợp của bạn là selector http://eitguide.com/drawable-trong-android/