cool bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@war ·


Tớ đang muốn tập làm 1 màn hình đăng nhập kết nối web service viết bằng java. Mình gửi json và nhận về json. Bạn nào có video hoặc tài liệu nào hướng dẫn gửi tớ tham khảo với. Tớ cảm ơn nhiều nhiều

Viết câu trả lời

Drop Images