hot bắt đầu chủ đề từ 4 năm trước

@war ·


Xin phép mọi người, mình muốn lưu lại một page html dưới dạng word, mình làm bằng cách insert header(‘Content-Type: application/msword; charset=utf-8') nhưng mà khi lưu xuống bị lỗi font.Mình có xem lib phpdocx, nhưng nó tính phí. Tham khảo mọi người có cách làm nào chỉ mình với, đang rất cần. Mình cảm ơn ạ.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận