Xin cho biết cách khắc phục lỗi :

Unable to resolve dependency for ':app@debugUnitTest/compileClasspath': Could not download support-annotations.jar (com.android.support:support-annotations:27.0.0) Open File Show Details trên Android Studio

Rất cám ơn

Viết câu trả lời

Drop Images

Could not download Có vẻ như do mạng hay gì ko download dc, bác thử lại vào thời điểm khác xem sao.