Xin cho biết cách khắc phục lỗi :

Unable to resolve dependency for ':app@debugUnitTest/compileClasspath': Could not download support-annotations.jar (com.android.support:support-annotations:27.0.0) Open File Show Details trên Android Studio

Rất cám ơn

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hoclaptrinh avatar

Could not download Có vẻ như do mạng hay gì ko download dc, bác thử lại vào thời điểm khác xem sao.