cool bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@war ·


Nhờ các pro giúp Em với. Em sài php + apache mà bị lỗi này làm sao fix ạ

dang-cau-hoi-212

Viết câu trả lời

Drop Images

Bạn check mod_rewrite xem , mình nghĩ do chưa bật mod_rewrite thôi