Mấy bác cho e hỏi , có 2 cái view, muốn nó full screen và chồng lên nhau.

Có 1 cái button lúc ấn vào sẽ tắt ẩn 1 view thì style chỉnh sao ạ.

Mới học còn gà :(

Cảm ơn các

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hoclaptrinh avatar

Set {position: absolute, top: 0, left: 0, right: 0, bottom: 0} cho cả 2 view. sau thì setState để ẩn hiện thôi