Có bác nào dùng webstorm để code vuejs không nhỉ. Mình đang bị lỗi ở chỗ webstorm không thể suggest các component được khai báo trong file .vue từ các file .js

Nếu có ai có thể giúp mình giải quyết vấn đề này thì mình xin cảm ơn rất nhiều ạ

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hoclaptrinh avatar

Dùng visual studio code cho dễ