Mình dùng redux form thì bị dính lỗi này, ko biết fix sao. Nếu ko dùng redux form thì chạy đc. Newbee mong đc giúp đỡ

undefined is not an object (evaluating '_this4.props.navigation.navigate')

Viết câu trả lời

Drop Images

Bạn thử log props ra xem có navigation không nhé. Mình nghĩ bạn truyền thiếu hoặc chưa đúng props