Chào mọi người. Cho mình hỏi hiện tại mình đã học qua NodeJS căn bản đầy đủ rồi ( viết API, socket IO đầy đủ nhưng ở mức cơ bản ). Giờ mình muốn nghiên cứu sâu hơn nữa thì nghiên cứu về cái gì ạ. Mọi người cho mình từ khoá để mình lên nghiên cứu với. Cám ơn mọi người trước

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hoclaptrinh avatar

Nghiên cứu cách viết unit test.

Nghiên cứu cách để deploy app nodejs từ môi trường develop lên môi trường production.

Nghiên cứu các phương pháp scale app nodejs (chiều dọc, chiều ngang), cân bằng tải.

Nghiên cứu cách thiết kế dữ liệu sao cho phù hợp và tối ưu. (Cái này chủ yếu chinh chiến nhiều sẽ rút ra kinh nghiệm)

Nghiên cứu về Queue, Worker.

Nghiên cứu về Microservices.