Mọi người cho mình hỏi. Mình sử dụng react-native-fbsdk, chạy trên ios thì đăng nhập ok, chạy trên android emulator vẫn đăng nhập được. Nhưng chạy trên máy thật android nó lại không load được cái view đăng nhập của fb. Có ai biết tại sao không ạ.

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

nhiepphong avatar

test