Mọi người cho mình hỏi, mình xử lý cái giỏ hàng bằng sự kiện click add to cart, Tuy nhiên qua trang khác nó bị mất. Vậy có giải pháp gì cho session k . Xin ý kiến của mọi người

Thanks all

Viết câu trả lời

Drop Images

Giải pháp là dùng session đó bác, bác đọc thêm Docs Laravel nhé