tung1999 bắt đầu chủ đề từ 4 tháng trước

@tung1999 ·


Tôi tạo Blogpost, tạo 1 trang để gửi thông tin vào docs.google.form. Có đoạn code:

>
Tên của bạn
Năm sinh

================================= Khi nhắp vào “Gửi thông tin” thì nó gửi về docs.google.form Nhưng sau đó nó load ra: https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSeCvvnyyaoIy4eGDZljXO47aV9rOXR5MxAAL-3v0aN06pmGFQ/formResponse Tôi muốn khi nhắp vào “Gửi thông tin” thì nó vẫn load trang của Blogpost , chứ không load ra trang của docs.google như trên. Nhờ các anh, các bạn giúp đỡ chỉnh sửa code dùm.
Cảm ơn rất nhiều.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận