hubrie bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@capital ·


Pro cho Em hỏi việc lấy dữ liệu ở javascript có ảnh hưởng tới việc sử lí dữ liệu k ? Ví dụ cụ thể Em có method này trong file javascript: function tinhTong() {

var btnTinhTong = document.getElementById('tinh_tong');
var valueSave = document.getElementById('ket_qua');
var soA = document.getElementById('soA').value;
var soB = document.getElementById('soB').value;
btnTinhTong.addEventListener('click', function () {
var sum = parseInt(soA) + parseInt(soB);
if(!isNaN(sum)){
valueSave.innerHTML = sum;
}
});
}

Em có 1 button trong file xml và event onclick = "tinhTong()" nhưng phải ấn 2 lần mới có kqua. trong khi đó em thử gọi method tinhTong() ở một nơi khác nữa thì chỉ cần ấn 1 lần là ra kqua. dấn đến em nghĩ nó bị ảnh hưởng bởi việc getElement k biết như thế có đúng k ? hay như thế nào Bác nào biết chỉ Em với. Cảm ơn nhiều ạ\

Viết câu trả lời

Drop Images

nhìn code rối rắm thật :)) sao ko dùng onclick button luôn rồi khi innerhtml = soA+soB

bạn bỏ cái này đi, cần gì nó đâu, chạy thử xem có khác ko, như thế này click cần 2 nó mới cộng btnTinhTong.addEventListener('click', function () {