nggnocdan bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@dan ·


Mọi người cho mình hỏi cách show dữ liệu(từ database) ra dạng như hình dưới đây. Mình show hoài ko ra. show html thì được mà khi đưa foearch để lấy dữ liệu ra thì chưa hiển thị được. Mong mọi người giúp đỡ

https://upanh.org/image/UL5rZu

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

nggnocdan avatar

có ai ko?