Chào anh em, cho mình hỏi?

Trong ruby có thể gán biến instance variable trong controller với 1 giá trị trong thẻ script trong view đc ko ạ?

Cám ơn anh em nhiều.

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hoclaptrinh avatar

Được, nhưng thay vì render html thì sinh ra script tùy vào giá trị của biến thể hiện.