Chào anh em, cho mình hỏi?

Trong ruby có thể gán biến instance variable trong controller với 1 giá trị trong thẻ script trong view đc ko ạ?

Cám ơn anh em nhiều.

Viết câu trả lời

Drop Images

Được, nhưng thay vì render html thì sinh ra script tùy vào giá trị của biến thể hiện.