minh bắt đầu chủ đề từ 8 tháng trước

@Hoang ·


MOI NGUOI GIUP MINH BAI NAY. MINH CAM ON NHIEU!

Viết chương trình yêu cầu điểm thi của học sinh (gồm các số nguyên từ 4-10) và in giá trị trung bình của các số đã cho. Các số nguyên nằm ngoài phạm vi 4-10 không được đưa vào khi tính giá trị trung bình. Chương trình nhận số cho đến khi quá trình nhập kết thúc bằng cách nhập một số âm. Cuối cùng chương trình in ra số điểm và điểm trung bình của chúng. Va chuong trinh cho ra ket qua nhu ben duoi.

Chương trình tính điểm trung bình của bài kiểm tra. Kết thúc nhập bằng một số âm. Điểm đầu vào (4-10) 3 Điểm đầu vào (4-10) 5 Điểm đầu vào (4-10) 7 Điểm đầu vào (4-10) 9 Điểm đầu vào (4-10) 11 Điểm đầu vào (4-10) -2 Bạn đã nhập 3 điểm. Điểm trung bình: 7

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận