Em xin phép hỏi chút xíu ạ. Em mới học Vue mấy ngày thôi, xem trên group này các bạn hỏi Vue + Lavarel khá nhiều. Bộ 2 cái này có liên quan gì với nhau ạ ?

Theo sự hiểu biết hiện thời của em thì Vue giống như một cái app đóng vai trò client thực hiện giao tiếp với API trên server như mấy cái app iOS, Android. Đúng ko ạ ?

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hoclaptrinh avatar

Theo mình biết thì Laravel là nhà đầu tư vàng cho prj VueJS trên Patreon.

Trong starter prj của Laravel cũng mặc định cài đặt và sử dụng VueJS cho các component động ở phía front-end hay views (component động là component được render ở phía client từ js scripts thay vì render ở server)

Vì đặc điểm được đánh giá cao nhất của VueJS là tích hợp dễ dàng vào các prj khác, nên bạn có thể vừa sử dụng các component tĩnh code bằng laravel blade, vừa kết hợp sử dụng các component động của VueJS ở bất cứ thành phần nào của views 1 cách dễ dàng.

Có khá nhiều hướng dẫn cũng như thư viện giúp tích hợp, compile vuejs trên laravel từ chính các dev của framework laravel trên laracasts.