hot bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@war ·


Xin hỏi có anh chị nào có cơ sở dữ liệu về từ điển Anh-Việt, Việt-Anh không ạ. Mình cảm ơn.

Viết câu trả lời

Drop Images

em có thể lấy 1 app nào đó sau đó dùng winzar extract ra