hubrie bắt đầu chủ đề từ 4 năm trước

@capital ·


Group mình có ai đã từng làm với Twitter API rồi thì cho mình hỏi chút với.

  1. Ai có consumer key and secret dùng được cho mọi app mình tạo không share mình với.
  2. Có cách nào để show timeline của 1 trang twitter (giống như giao diện của twitter hiển thị 1 trang của 1 người luôn) lên chỉ thông qua API của nó + lib OkHttp hoăc volley thôi mà ko cần dùng tới lib twitter4j không? Mình cảm ơn

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

nguyen avatar
  1. Ai có consumer key and secret key này mình tự tạo
  2. có token thì gọi api của thàng đó ra thôi, trong document có api get timeline đó.