nguyen1 bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@quynh tôc ·


Có bác nào từng làm về d3.js cho mình hỏi tí, demo của nó đọc file tsv nhưng giờ mình muốn lấy từ csdl, hiện tại mình đang fix cứng một mảng nhưng vẫn chưa làm đc, có ai đã từng làm rồi giúp mình, cảm ơn mọi người dưới đây là code đọc file tsv, còn mảng kia là mình dựng sẵn để test

dang-cau-hoi-22dang-cau-hoi-qdang-cau-hoi-qqq

Viết câu trả lời

Drop Images