Thỉnh thoảng khi dùng Nginx, upload file bạn sẽ gặp phải thông báo lỗi 413 Request Entity Too Large. Vậy bạn có biết đây là lỗi gì không? Nếu chưa biết thì hãy theo dõi bài viết này của mình nhé.

413 Request Entity Too Large là gì ?

413 Request Entity Too Large là gì ? cách fix image 1

Đơn giản nguyên nhân ở đây là do cấu hình client_max_body_size của Nginx thấp hơn so với file bạn up lên.

Cách fix lỗi 413 Request Entity Too Large

Nếu bạn muốn Nginx không giới hạn, có thể đặt client_max_body_size 0;

Thường thì file cấu hình Nginx có đường dẫn /etc/nginx/nginx.conf, bạn hãy mở file này lên, chỉnh lại theo nhu cầu sử dụng và restart lại service Nginx. Lúc này sẽ không gặp phải lỗi 413 Request Entity Too Large nữa. Chúc các bạn làm việc tốt với nginx nhé

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận