Acid là gì, Acid trong database là gì? Để trả lời câu hỏi này các bạn đừng mở SGK hóa học ra nhé, bởi vì acid này ko phải acid hay axit trong hóa học đâu nhé. Trong bài dưới đây mình sẽ trình bày về ACID trong cơ sở dữ liệu để giúp ích cho các bạn trong quá trình phỏng vấn xin việc nhé

Thuộc tính ACID trong database là gì?

ACID là 1 tập hợp các thuộc tính mà 1 transaction (giao dịch) thao tác với database phải đạt được nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, hợp lệ, an toàn, tính bền vững… của dữ liệu ở database.

ACID (viết tắt của Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) là một khái niệm cơ sở dữ liệu mà các chuyên gia thường tìm kiếm khi đánh giá các cơ sở dữ liệu và kiến trúc ứng dụng. Đối với một cơ sở dữ liệu đáng tin cậy tất cả bốn thuộc tính cần đạt được.

  • Atomicity là một đề xuất tất cả hoặc không có gì. Tính chất này đảm bảo rằng khi một giao dịch liên quan đến hai hay nhiều xử lý, hoặc là tất cả các xử lý được thực hiện hoặc không có xử lý được thực hiện.

  • Consistency đảm bảo rằng một giao dịch không bao giờ được thông qua cơ sở dữ liệu của bạn trong tình trạng dở dang. Tính chất này, hoặc là tạo ra toàn bộ trạng thái mới hoặc rollback tất cả các xử lý để về trạng thái ban đầu, nhưng không bao giờ thông qua cơ sở dữ liệu trong trạng thái dở dang.

  • Isolation giữ giao dịch tách rời nhau cho đến khi chúng đã hoàn tất. Tính chất này đảm bảo rằng hai hoặc nhiều giao dịch không bao giờ được trộn lẫn với nhau, tạo ra dữ liệu không chính xác và không phù hợp.

  • Durability đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu sẽ theo dõi các thay đổi cấp phát trong một cách mà các máy chủ có thể phục hồi từ một sự kết thúc bất thường. Tính chất này đảm bảo rằng trong trường hợp thất bại hay dịch vụ khởi động lại các dữ liệu có sẵn trong  trước khi gặp lỗi.

ACID trong database(cơ sở dữ liệu) là gì? image 90

Các tính chất ACID của cơ sở dữ liệu được mô tả trong ISO / IEC 10.026-1: 1992 phần 4. Ghi số này nếu bạn muốn gây ấn tượng với người phỏng vấn với kiến thức của bạn. Bạn biết rằng anh ta sẽ hỏi câu hỏi này, tốt hơn sẵn sàng để trả lời câu hỏi này chính xác và gây ấn tượng với anh ấy / cô ấy.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận