Trước khi đi vào tìm hiểu Apache Kafka là gì chúng ta cùng tìm hiểu về một số keyword nhé:

 • stream data: dòng dữ liệu, hãy tưởng tượng dữ liệu là nước trong 1 con suối.
 • Data Pipeline: dùng để thiết lập kênh liên lạc giữa 2 hệ thống hoặc dịch vụ.

Một stream platform sẽ có 3 khả năng chính:

 • Publish và subscribe vào các stream của các bản ghi, tương tự như một hàng chờ tin nhắn.
 • Các stream của các bản ghi được lưu trữ bằng phương pháp chịu lỗi cao cũng như khả năng chịu tải.
 • Xử lý các stream của các bản ghi mỗi khi có bản ghi mới.

Apache Kafka là gì?

Apache Kafka® là một nền tảng stream dữ liệu phân tán.

Kafka thường được sử dụng cho 2 mục đích chính sau:

 • Xây dựng các pipeline stream dữ liệu theo thời gian thực để nhận dữ liệu giữa các hệ thống hoặc ứng dụng một cách đáng tin cậy.
 • Xây dựng các ứng dụng stream theo thời gian thực để biến đổi hoặc ánh xạ đến các stream của dữ liệu.

Để khái quát được các tính năng của kafka, bạn có thể xem ảnh dưới.

Apache Kafka là gì? image 1

Tại sao Apache Kafka được sử dụng?

Kafka là dự án mã nguồn mở, đã được đóng gói hoàn chỉnh, khả năng chịu lỗi cao và là hệ thống nhắn tin nhanh. Vì tính đáng tin cậy của nó, kafka đang dần được thay thế cho hệ thống nhắn tin truyền thống. Nó được sử dụng cho các hệ thống nhắn tin thông thường trong các ngữ cảnh khác nhau. Đây là hệ quả khi khả năng mở rộng ngang và chuyển giao dữ liệu đáng tin cậy là những yêu cầu quan trọng nhất.

Một vài use case cho kafka:

 • Website Activity Monitoring: theo dõi hoạt động của website
 • Stream Processing: xử lý stream
 • Log Aggregation: tổng hợp log
 • Metrics Collection: thu thập dữ liệu

Để rõ hơn về lợi ích của kafka, hãy tưởng tượng một hệ thống thương mại điện tử có nhiều máy chủ thực hiện các công việc khác nhau, tất cả các máy chủ này đều muốn giao tiếp với database server, vì vậy chúng ta sẽ có nhiều data pipeline kết nối các server khác đến database server này, hình ảnh minh họa như sau:

Apache Kafka là gì? image 2

Nhưng trong thực tế, hệ thống thương mại điện tử sẽ còn phải kết nối đến một vài server khác nữa như là

Apache Kafka là gì? image 2

Như bạn thấy ở ảnh trên, data pipeline đang trở nên phức tạp theo sự gia tăng của số lượng hệ thống. Để giải quyết vấn đề này thì kafka ra đời. Kafka tách rời các data pipeline giữa các hệ thống để làm cho việc communicate giữa các hệ thống trở nên đơn giản hơn và dễ quản lý hơn.

Apache Kafka là gì? image 3

Cấu trúc của Apache Kafka

Apache Kafka là gì? image 4 Một mô hình cấu trúc kafka đơn giản

Apache Kafka là gì? image 5 Một mô hình cấu trúc kafka chi tiết

Như bạn thấy ở 2 ảnh trên, cấu trúc của kafka bao gồm các thành phần chính sau:

 • Producer: Một producer có thể là bất kì ứng dụng nào có chức năng publish message vào một topic.

 • Messages: Messages đơn thuần là byte array và developer có thể sử dụng chúng để lưu bất kì object với bất kì format nào - thông thường là String, JSON và Avro

 • Topic: Một topic là một category hoặc feed name nơi mà record được publish.

 • Partitions: Các topic được chia nhỏ vào các đoạn khác nhau, các đoạn này được gọi là partition

 • Consumer: Một consumer có thể là bất kì ứng dụng nào có chức năng subscribe vào một topic và tiêu thụ các tin nhắn.

 • Broker: Kafka cluster là một set các server, mỗi một set này được gọi là 1 broker

 • Zookeeper: được dùng để quản lý và bố trí các broker.

Tổng kết:

Ở bàn này chúng ta chỉ khái quát về Apache Kafka thôi để tìm hiểu sâu hơn các bạn chờ bài tiếp theo của mình nhé

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận