Database được gọi là Cơ sở dữ liệu, là một bộ sưu tập dữ liệu có tổ chức, thường được lưu trữ và truy cập từ hệ thống máy tính. Khi cơ sở dữ liệu phức tạp hơn, chúng được phát triển bằng cách sử dụng các kỹ thuật thiết kế và mô hình hóa. Có khá nhiều loại database được sử dụng, trong bài hôm nay chúng ta sẽ điểm danh một vài loại database hiện nay

Các loại database hiện nay

Cơ sở dữ liệu cá nhân

Dữ liệu được thu thập và lưu trữ trên các máy tính cá nhân nhỏ và dễ quản lý. Dữ liệu thường được sử dụng bởi cùng một bộ phận của một tổ chức và được truy cập bởi một nhóm người nhỏ.

Cơ sở dữ liệu người dùng

Đây là cơ sở dữ liệu dùng chung được thiết kế dành riêng cho người dùng cuối, tóm tắt toàn bộ thông tin được thu thập trong cơ sở dữ liệu này.

Cơ sở dữ liệu thương mại

Đây là các phiên bản trả phí của cơ sở dữ liệu khổng lồ được thiết kế dành riêng cho người dùng muốn truy cập thông tin cần thiết. Các cơ sở dữ liệu này là chủ đề cụ thể và lượng thông tin khổng lồ. Truy cập vào cơ sở dữ liệu như vậy được cung cấp thông qua các liên kết thương mại.

Cơ sở dữ liệu tập trung

Thông tin (dữ liệu) được lưu trữ tại một địa điểm tập trung và người dùng từ các địa điểm khác nhau có thể truy cập dữ liệu này. Loại cơ sở dữ liệu này chứa các quy trình ứng dụng giúp người dùng truy cập dữ liệu từ xa. Các loại thủ tục xác thực khác nhau được áp dụng để xác minh và xác thực người dùng cuối, số đăng ký được cung cấp bởi các ứng dụng giúp theo dõi và ghi lại việc sử dụng dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu phân phối

Trái ngược với khái niệm cơ sở dữ liệu tập trung, cơ sở dữ liệu phân tán có sự đóng góp từ cơ sở dữ liệu chung cũng như thông tin được thu thập bởi các máy tính cục bộ. Dữ liệu không ở một nơi mà được phân phối tại nhiều địa điểm khác nhau của một tổ chức. Các trang web này được kết nối với nhau với sự trợ giúp của các liên kết truyền thông giúp truy cập dữ liệu phân tán dễ dàng.

Có 2 loại cơ sở dữ liệu phân tán là đồng nhất và không đồng nhất. Các cơ sở dữ liệu có cùng phần cứng, chạy trên cùng một hệ điều hành và quy trình ứng dụng được gọi là đồng nhất. Trong khi đó, các hệ điều hành có phần cứng và các quy trình ứng dụng khác nhau tại các trang web khác nhau được gọi là không đồng nhất.

Các loại database hiện nay image 1

Cơ sở dữ liệu NoSQL

Chúng được sử dụng cho các bộ dữ liệu phân tán lớn. Cơ sở dữ liệu NoQuery sẽ dễ dàng quản lý một lượng dữ liệu lớn, hiệu quả trong việc phân tích dữ liệu phi cấu trúc kích thước lớn được lưu trữ tại nhiều máy chủ ảo.

Cơ sở dữ liệu điều hành

Thông tin liên quan đến hoạt động của một doanh nghiệp được lưu trữ bên trong cơ sở dữ liệu này. Các dòng chức năng như tiếp thị, nhân viên, dịch vụ khách hàng,.. vv …yêu cầu loại cơ sở dữ liệu như vậy.

Cơ sở dữ liệu quan hệ

Các cơ sở dữ liệu này được phân loại theo một tập hợp các bảng dữ liệu phù hợp với danh mục được xác định. Bảng bao gồm các hàng và cột, trong đó: cột có mục nhập dữ liệu cho một danh mục cụ thể; hàng chứa dữ liệu được xác định theo danh mục. Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) là giao diện chương trình ứng dụng và người dùng cho cơ sở dữ liệu này.

Cơ sở dữ liệu đám mây

Dữ liệu đã được lưu trữ cụ thể trên các đám mây còn được gọi là môi trường ảo. Cơ sở dữ liệu đám mây là cơ sở dữ liệu đã được tối ưu hóa. Có nhiều lợi ích khác nhau của cơ sở dữ liệu đám mây như khả năng thanh toán cho dung lượng lưu trữ và băng thông trên cơ sở mỗi người dùng, cung cấp khả năng mở rộng theo yêu cầu..vv..

Cơ sở dữ liệu biểu đồ

Biểu đồ là một tập hợp các điểm chấm và cạnh, trong đó mỗi điểm chấm được sử dụng để thể hiện một thực thể và mỗi cạnh mô tả mối quan hệ giữa các thực thể. Cơ sở dữ liệu đồ thị, là một loại cơ sở dữ liệu NoQuery.

Cơ sở dữ liệu đồ thị về cơ bản được sử dụng để phân tích các kết nối. Ví dụ: Các công ty có thể sử dụng cơ sở dữ liệu đồ thị để khai thác dữ liệu về khách hàng từ phương tiện truyền thông xã hội.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận