Sublime Text đã và đang là một công cụ (tools) được các developer ưa dùng. Ngay từ khi Sublime Text 2 Sublime Text đã có 1 lượng fan khá hùng hậu. Hiện tại đến phiên bản Sublime Text 3 lượng người dùng lại càng tăng đột biến

Có thể điểm qua 1 vài ưu điểm của Sublime Text như sau:

 • Chạy quá nhẹ nhàng so với một full IDE mà vẫn thường được dùng trước kia như Eclipse, IntelljIDEA, VS, Dremware …
 • Miễn phí
 • Các extensions nhiều, phong phú, tiện lợi, cài đặt dễ dàng, và cũng hầu hết miễn phí
 • Open file nhanh bằng suggestion theo text mình gõ. Bạn không cần nhớ file nó nằm ở đâu, gõ tên, Sublime Text 3 sẽ gợi ý file bạn muốn mở.
 • Chế độ tìm kiếm, replace, highlight rất dễ sử dụng
 • Chế độ Intelligent Suggestion hoạt động smooth, phù hợp nhu cầu sử dụng (tất nhiên không bằng tool chuyên dụng nhưng quá đủ để xài)
 • Có nhiều themes cả về text và giao diện tools, tha hồ chọn và tuỳ chỉnh theo cách bạn cho là chuyên nghiệp nhất
 • Sử dụng thêm phím Ctrl, bạn có thể edit cùng lúc nhiều chỗ khác nhau.
 • Tích hợp sẵn terminal
 • Có nhiều extensions giúp bạn phát triển nhanh các PHP project dựa trên các OpenSource framework như Laravel, CakePHP,…

Cách cài đặt Sublime Text 3 (Sublime Text 2)

Download Sublime Text 3

Truy cập vào: http://www.sublimetext.com/3

Tải phiên bản phù hợp với HĐH đang chạy

 Cách cài đặt Sublime Text 3 image 1

Sau khi cài đặt, ta mở úng dụng lên sẽ có giao diện như hình sau:

 Cách cài đặt Sublime Text 3 image 2

Cài đặt Package Control thông qua wbond.net

B1: Nhấn Ctrl + ` Hoặc View/Show Console

B2: Nhập code sau vào:

import urllib.request,os,hashlib; h = '6f4c264a24d933ce70df5dedcf1dcaee' + 'ebe013ee18cced0ef93d5f746d80ef60'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); by = urllib.request.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h)) if dh != h else open(os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by)

Hoặc các bạn có thể vào đây tham khảo thêm: https://sublime.wbond.net/installation

Cài đặt các extensions (gói hỗ trợ coding) trên Sublime Text 3.

1- Khởi động package control

Nhấn Ctrl + Shift + P > Chọn Package Control: Install Package. Hoặc trên giao diện Sublime Text 3. Trên thanh Menu chọn Preferences => Package Control => Package Control: Install Package.

 Cách cài đặt Sublime Text 3 image 1 Cách cài đặt Sublime Text 3 image 2

2- Các gói plugin nên cài:

 • Alignment => Căn lề (Ctrl + Alt + A)
 • Vn Ime => Gõ tiếng việt trên Sublime Text 3 => Nhấn F2 để gõ.
 • TrailingSpaces: Giúp bạn phát hiện bỏ đi những khoảng trắng dư thừa trong quá trình code. Sau khi cài đặt thì bạn có thể nhận thấy rằng các vùng có khoảng trắng dư nó sẽ tự hightlight lên.
 • Jquery
 • jQuery Snippets
 • Nettuts+ Fetch => Hỗ trợ reset file => Ctrl + Alt + P > Fetch > Single File
 • Sublime CodeIntel => Nó hỗ trợ cho bạn việc hiển thị các gợi ý ngay khi bạn code, về các functions, biến, object, string. Nó chính là bộ xương sống của tính năng Intelligent Suggesstion.
 • Tag => Hỗ trợ tag html
 • Google Search
 • WordPress
 • HTML5
 • Sublime Linter: Gói mở rộng này sẽ giúp bạn biết ngay khi bạn gõ, rằng có thể bạn đã làm một điều gì đó sai, ví dụ, mở ngoặc mà quên đóng, quên dấu ; ở cuối dòng lệnh,…Với riêng PHP + CSS + Javascript, bạn nên cài một số thành phần phụ cho SublimeLinter này, nhờ vào Package Control
 • SublimeLinter-phplint => Check lỗi php
 • SublimeLinter-json
 • Xdebug Client: Dễ dàng debug ứng dụng PHP của mình.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận