Việc lưu trữ thông tin hay dữ liệu dưới dạng file trong thư mục là phổ biến nhất, tuy nhiên với những hệ thống dữ liệu lớn thì sẽ có rất nhiều hạn chế như việc truy xuất tìm kiếm dữ liệu sẽ chậm, khó bảo quản,... Cơ sở dữ liệu (Database) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu được ra đời.

Cơ sở dữ liệu là gì?

Cơ sở dữ liệu là một hệ thống các thông tin có cấu trúc, được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ nhằm thõa mãn yêu cầu khai thác thông tin đồng thời của nhiều người sử dụng hay nhiều chương trình ứng dụng chạy cùng một lúc với những mục đích khác nhau.

Việc sử dụng hệ thống CSDL này sẽ khắc phục được những khuyết điểm của cách lưu trữ dươi dạng hệ thống tập tin, đó là:

  • Giảm trùng lặp thông tin ở mức thấp nhất, đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu
  • Đảm bảo dữ liệu được truy xuất theo nhiều cách khác nhau, từ nhiều người khác nhau và nhiều ứng dụng khác nhau.
  • Tăng khả năng chia sẽ thông tin. Ví dụ nếu ta đặt hệ thống dữ liệu tại Việt Nam thì ở bên Mỹ nếu có password logi vào thì ta hoàn toàn có thể vào hệ thống để đọc tin

Tuy nhiên việc sử dụng hệ quản trị CSDL lại có những khuyết điểm không hề nhỏ sau đây:

  • Phải đảm bảo tính chủ quyền của dữ liệu, vì khi sử dụng có tính chất chia sẽ cao
  • Bảo mật quyền khai thác thông tin
  • Bảo đảm vấn đề tranh chấp dữ liệu khi xảy ra
  • Khi gặp các trục trặc sự cố thì phải bảo đảm vấn đề an toàn dữ liệu, không bị mất dữ liệu

Đương nhiên khi sử dụng các hệ thống CSDL thì bạn phải có một hệ quản trị cơ sở dữ liệu . Hiện nay có rất nhiều hệ quản trị CSDL như MYSQL, SQL SERVER, Oracle, MS Access.Trong loạt serie này ta sẽ tìm hiểu hệ quản trị CSDL MYSQL.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MYSQL

Mysql là một hệ quản trị CSDL được sử dụng rất rộng rãi trên thế giới, đặc biệt là các ứng dụng website và nó thường đi kết hợp với ngôn ngữ lập trình PHP để xây dựng các ứng dụng website. Các hệ thống web ưa chuộng MYSQL là tại vì tốc độ xử lý của nó cao, tính dễ sử dụng và thương thích với các hệ điều hành thông dụng hiện nay như Linix, Window, ... Mysql có sử dụng ngôn ngữ truy vấn T-SQL để thao tác dữ liệu.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận