Component là gì

Component là thuật ngữ mang ý nghĩa như là bộ phận, thành phần hoặc yếu tố cầu thành của một hệ thống hoặc phần mềm nào đó trong lĩnh vực IT.

Trong lĩnh vực phần mềm, component có chức năng đặc biệt, được gọi ra từ các chương trình khác, được liên kết và sử dụng như một bộ phận của chương trình.

Có một thuật ngữ cũng mang ý nghĩa tương tự đó là module. Về mặt ngữ nghĩa, hai thuật ngữ này không có sự khác nhau là mấy nên hay được dùng chung trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, trong khi module mang hàm ý là bộ phận cấu thành có thể bổ sung trao đổi thêm các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn một cách dễ dàng của các bộ phận phụ trợ cho hệ thống hoặc linh kiện khác, thì component lại đơn thuẩn chỉ là một yếu tố hoặc bộ phận thuần túy.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận