Tìm hiểu sâu về lập trình hướng đối tượng chúng ta sẽ bắt gặp khái niệm designe patterns , vậy designe patterns là gì mà nó được thần thánh hóa vậy chúng ta cùng tìm hiểu về nó nhé.

1. Design Patterns là gì?

Design patterns là một kỹ thuật trong lập trình hướng đối tượng, được các nhà nghiên cứu đúc kết và tạo ra các mẫu thiết kế chuẩn. Và design pattern không phải là một ngôn ngữ lập trình cụ thể nào cả, mà nó có thể sự dụng được trong hầu hết các ngôn lập trình có hỗ trợ OOP hiện nay.

2, Tại sao nên sử dụng design patterns?

 • Design pattern giúp cho dự án của chúng ta dễ bảo trì, nâng cấp và mở rộng.

 • Hơn nữa do design pattern đã được các nhà nghiên cứu đúc kết ra nên khi sử dụng design pattern thì chúng ta sẽ hạn chế được các lỗi tiềm ẩn.

 • Và cuối cùng là khi sử dụng design pattern thì sẽ giúp code của chúng ta sẽ dễ đọc hơn. Điều này rất có lợi khi làm việc nhóm.

3, Cần gì để học design patterns.

 • Điều đầu tiên mình muốn nói là design pattern không dành cho nhưng bạn mới bắt đầu tìm hiểu về lập trình.

 • Muốn tìm hiểu và học được design pattern thì bạn phải nắm chắc được kiến thức oop đặc biệt là về abstract class,interface và static.

4, Các loại design patterns.

Về cơ bản thì design pattern sẽ được chia làm 3 dạng chính và mỗi dạng chính và có tổng cộng 32 mẫu design:

 • Creational Pattern ( nhóm khởi tạo): Nhóm này sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc khởi tạo đối tượng, mà bạn khó có thể nhận ra (nó sẽ không dùng từ khóa new như bình thường). Nhóm này gồm 9 mẫu design là:
  • Abstract Factory.
  • Builder.
  • Factory Method.
  • Multiton.
  • Pool.
  • Prototype.
  • Simple Factory.
  • Singleton.
  • Static Factory.
 • Structural (nhóm cấu trúc): Nhóm này sẽ giúp chúng ta thiết lập, định nghĩa quan hệ giữa các đối tượng. Nhóm này gồm có 11 mẫu design là:
  • Adapter/ Wrapper.
  • Bridge.
  • Composite.
  • Data Mapper.
  • Decorator.
  • Dependency Injection.
  • Facade.
  • Fluent Interface.
  • Flyweight.
  • Registry.
  • Proxy
 • Behavioral patterns (nhóm ứng xử): Nhóm này sẽ tập trung thực hiện các hành vi của đối tượng. Gồm 12 mẫu design là:
  • Chain Of Responsibilities.
  • Command.
  • Iterator.
  • Mediator.
  • Memento.
  • Null Object.
  • Observer.
  • Specification.
  • State.
  • Strategy.
  • Template Method.
  • Visitor.
 • Ngoài ra thì trong thời gian gần đây đã xuất hiện thêm 4 mẫu design nữa đó là:

  • 1.4.1 Delegation.
  • Service Locator.
  • Repository.
  • Entity-Attribute-Value (EAV).

Tổng kết Sau bài giới thiệu này mình hi vọng mọi người có thể hiểu hơn về design pattern và ưu điểm của nó. Hẹn gặp các bạn ở bài viết tiếp theo nhé

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận