nhiepphong bắt đầu chủ đề từ 4 năm trước

@nhiepphong ·


Django là gì?

Django là một web framework miễn phí mã nguồn mở được viết bằng Python. Django sử dụng mô hình Model-View-Control (MVC). Django được phát triển bởi Django Software Foundation(DSF) – một tổ chức phi lợi nhuận độc lập.

Mục tiêu chính của Django là đơn giản hóa việc tạo các website phức tạp có sử dụng cơ sở dữ liệu. Django tập trung vào tính năng “có thể tái sử dụng” và “có thể tự chạy” của các component, tính năng phát triển nhanh, không làm lại những gì đã làm. Một số website phổ biến được xây dựng từ Django là Pinterest, Instagram, Mozilla, và Bitbucket.

Ưu điểm của Django

django-la-gi-django-la-gi-01

  • Học tập nhanh. Tương tự Python, Django cũng rất dễ học, không như Ruby hay Rails.

  • Tự động tạo SQL tables. Django sẽ thay bạn làm công việc này khi bạn đã xác định được cấu trúc.

  • Tạo forms. Khi bạn đã tạo được Form class trong Django và linked đến model, form generator trong Django sẽ đảm nhận render form, xác minh và lưu trưc data.

  • Admin Interface. Tương tự SQL table, khi bạn đã xác định được cấu trúc, Django sẽ tạo một admin interface cho phép bạn quản lý database (không khác gì PhpMyAdmin được build-in trong Django cả.)

  • Django Shell. Python shell, ngay trong môi trường của Django project, chính là lợi thế mà Django shell mang lại. Tính năng này rất hữu hiệu khi debug (thường khó thực hiện trên PHP hơn).

Cài đặt Django

Để có thể sử dụng Django thì bạn nhất định phải cài Python trong máy mình rồi, và khi cài thì Python có kèm theo một chương trình có tên là pip, đây là một phần mềm quản lý các gói mở rộng dành cho Python. Để cài đặt Django thì bạn sẽ dùng đến pip.

Bạn mở Command Prompt (cmd) lên và gõ lệnh:

C:\User\Code>pip install Django

để Python cài đặt gói Django mới nhất, gói này sẽ nằm trong thư mục Lib/site-packages trong thư mục cài đặt Python, hoặc gõ lệnh

C:\User\Code>pip install Django==1.9.4

để cài đặt gói Django phiên bản 1.9.4, đây là phiên bản mới nhất tại thời điểm hiện tại.

Nếu khi cài Python bạn không cài pip thì bạn có thể lên trên trang GitHub của Django để tải về tại địa chỉ https://github.com/django/django.git

Sau khi cài đặt xong gói Django, bạn có thể kiểm tra một số thông tin của gói này.

version.py

import django

print(django.get_version())

Bằng cách dùng phương thức django.get_version().

Output

1.9.4

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận