Selenium là gì?

Selenium là công cụ kiểm thử tự động miễn phí (mã nguồn mở) dành cho các ứng dụng web trên các trình duyệt và nền tảng khác nhau. Selenium tập trung vào việc tự động hoá các ứng dụng dựa trên web. Kiểm thử được thực hiện bằng cách sử dụng công cụ Selenium thường được gọi là Kiểm thử Selenium. Selenium không chỉ là một công cụ mà còn là một bộ phần mềm, mỗi bộ đều đáp ứng nhu cầu kiểm tra khác nhau của một tổ chức.

Nó gồm bốn thành phần bên dưới:

 • Selenium Integrated Development Environment (IDE)
 • Selenium Remote Control (RC)
 • WebDriver
 • Selenium Grid

Selenium Testing image 1

Giới thiệu tóm tắt Selenium IDE

Selenium Integrated Development Environment (IDE) là framework đơn giản nhất trong bộ Selenium và là cách đơn giản nhất để học. Đây là một plugin của Firefox mà bạn có thể cài đặt dễ dàng như các plugin khác. Tuy nhiên, vì tính đơn giản của nó, Selenium IDE chỉ nên được sử dụng như là một công cụ tạo mẫu . Nếu bạn muốn tạo các trường hợp kiểm thử nâng cao hơn, bạn sẽ cần phải sử dụng Selenium RC hoặc WebDriver.

Ưu Điểm Nhược Điểm
Dễ dàng cài đặt và sử dụng Chỉ có trong Firefox
Không yêu cầu kinh nghiệm lập trình, chỉ cần có kiến thức HTML và DOM Thiết kế chỉ để tạo mẫu của kiểm thử
Có thể export test sang định dạng được sử dụng trong Selenium RC và Webdriver Không cung cấp sự lặp lại hoặc câu lệnh có điều kiện cho tập lệnh kiểm tra
Được xây dựng để có thể report kết quả Thực hiện kiểm thử chậm so với Selenium RC và webdriver
Cung cấp hỗ trợ cho các phần mở rộng

Giới thiệu tóm tắt Selenium IDE

Selenium Integrated Development Environment (IDE) là framework đơn giản nhất trong bộ Selenium và là cách đơn giản nhất để học. Đây là một plugin của Firefox mà bạn có thể cài đặt dễ dàng như các plugin khác. Tuy nhiên, vì tính đơn giản của nó, Selenium IDE chỉ nên được sử dụng như là một công cụ tạo mẫu . Nếu bạn muốn tạo các trường hợp kiểm thử nâng cao hơn, bạn sẽ cần phải sử dụng Selenium RC hoặc WebDriver.

 • Java
 • C #
 • PHP
 • Python
 • Perl
 • Ruby
Ưu Điểm Nhược Điểm
Nhiều trình duyệt và đa nền tảng Cài đặt phức tạp hơn IDE
Có thể hỗ trợ việc lặp lại hoặc câu lệnh có điều kiện cho tập lệnh kiểm tra Yêu cầu phải có kiến thức lập trình
Có thể hỗ trợ kiểm tra theo dữ liệu Cần phải có Selenium RC Server để chạy
Đã hoàn chỉnh API API có các lệnh thừa và khó hiểu
Có thể sẵn sàng hỗ trợ các trình duyệt mới Tương tác với trình duyệt ít hơn thực tế
Thực hiện nhanh hơn IDE Kết quả không phù hợp và sử dụng Javascript
Thời gian thực thi chậm hơn Web Driver

Giới thiệu tóm tắt WebDriver

WebDriver chứng tỏ rằng nó tốt hơn cả Selenium IDE và Selenium RC về nhiều mặt. Nó thực hiện một cách hiện đại và ổn định hơn trong tự động hoá các hành động của trình duyệt. WebDriver, không giống như Selenium RC, không dựa vào JavaScript dành cho tự động hóa. Nó điều khiển trình duyệt bằng cách trực tiếp liên lạc với nó. Các ngôn ngữ được hỗ trợ giống với những ngôn ngữ trong Selenium RC.

 • Java
 • C #
 • PHP
 • Python
 • Perl
 • Ruby
Ưu Điểm Nhược Điểm
Cài đặt đơn giản hơn Selenium RC Lắp đặt phức tạp hơn Selenium IDE
Giao tiếp trực tiếp với trình duyệt Yêu cầu kiến thức lập trình
Sự tương tác của trình duyệt thực tế hơn Không thể sẵn sàng hỗ trợ các trình duyệt mới
Không cần một thành phần riêng biệt như RC Server Không có cơ chế tích hợp để ghi lại các thông điệp thời gian chạy và tạo ra các kết quả kiểm tra
Thời gian thực hiện nhanh hơn IDE và RC

Selenium Grid

Selenium Grid là một công cụ được sử dụng cùng với Selenium RC để chạy thử nghiệm song song trên các máy khác nhau và các trình duyệt khác nhau cùng một lúc. Thực hiện song song có nghĩa là chạy nhiều test case cùng một lúc. Tính năng, đặc điểm:

 • Cho phép chạy đồng thời các test case trong nhiều trình duyệt và môi trường.
 • Tiết kiệm nhiều thời gian.
 • Sử dụng khái niệm hub-and-nodes . Hub hoạt động như một nguồn chính của lệnh Selenium cho mỗi kết nối với nó.

Tóm Lại

 • Toàn bộ bộ công cụ Selenium bao gồm bốn thành phần:
 • Selenium IDE , một add-on của Firefox mà bạn chỉ có thể sử dụng trong việc tạo các trường hợp thử nghiệm tương đối đơn giản và các bộ phần mềm thử nghiệm.
 • Điều khiển từ xa Selenium , còn được gọi là Selenium 1 , là công cụ Selenium đầu tiên cho phép người dùng sử dụng các ngôn ngữ lập trình để tạo các bài kiểm tra phức tạp.
 • WebDriver , bước đột phá mới hơn cho phép các tập lệnh kiểm tra của bạn liên lạc trực tiếp với trình duyệt, do đó kiểm soát nó từ cấp hệ điều hành.
 • Selenium Grid cũng là một công cụ được sử dụng với Selenium RC để thực hiện các kiểm tra song song trên các trình duyệt và hệ điều hành khác nhau.
 • Selenium RC và WebDriver đã được sáp nhập để tạo ra Selenium 2 .
 • Selenium là thuận lợi hơn QTP về chi phí và tính linh hoạt . Nó cũng cho phép bạn chạy thử nghiệm song song , không giống như trong QTP, nơi bạn chỉ được phép chạy thử nghiệm theo tuần tự.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận