Composer là một phar application được viết bằng php, vì vậy muốn sử dụng nó bạn phải cài đặt PHP 5.3.2 trở lên, và phải thiết lập môi trường command line để có thể chạy php ở command line.

Để chạy php command line, bạn chỉ việc gọi tới file php.exe ở thư mục cài đặt php là được, tùy theo cách bạn cài đặt php mà thư mục php sẽ khác, ở đây mình cài php ở thư mục C:\php, vì vậy mình sẽ dùng đường dẫn này, bạn hãy thay đổi nó cho phù hợp với máy của bạn nhé.

1. Cài đặt composer trên Windows

Đối với Windows thì tương đối đơn giản, composer có release một gói cài đặt tự động và một cách cài đặt thủ công, bạn có thể chọn một trong hai.

 1. Cài đặt tự động

  Bạn download file Composer-Setup.exe và chạy nó để cài đặt composer như bao nhiêu phần mềm khác, tương đối đơn giản đúng không. Gói cài đặt này sẽ tự động chép các file composer vào máy của bạn, đồng thời sửa system path ( PATH ) để bạn có thể gọi lệnh ‘composer’ trong cửa sổ command line.

 2. Cài đặt thủ công

  Nếu không thích gói cài đặt tự động, bạn có thể cài đặt thủ công theo các bước sau đây :

  1. Tạo thư mục c:\bin
  2. Mở command line trong thư mục vừa tạo
  3. Chạy lệnh :

   C:\php\bin\php.exe -r "readfile('https://getcomposer.org/installer');" | php

  4. Chạy tiếp lệnh

   echo @C:\php\bin\php.exe "%~dp0composer.phar" %*>composer.bat

  5. Sau đó thêm đường dẫn c:\bin vào phía sau PATH trong system var của bạn như hình sau:

   composer-la-gi-loi-ich-va-huong-dan-cai-dat-composer-composer-la-gi-loi-ich-va-huong-dan-cai-dat-composer-1

Cài xong bạn có thể thử bằng cách mở command line ở một nơi bất ký, sau đó gọi lệnh :

composer -V

Nếu bạn thấy hiện lên tên phiên bản của composer nghĩa là đã thành công.

2. Cài đặt composer trên Linux

Mình sẽ hướng dẫn các bạn composer global chung cho mọi project luôn như thế các bạn sẽ không phải lăn tăn chuyện cài đặt composer mỗi khi tạo một project mới nữa, bạn chỉ cần cài nó luôn vào hệ thống, và gọi ra sử dụng khi muốn dùng composer cho một proejct nào đó thôi.

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Sau khi cài đặt xong các bạn thử xem đã chạy được chưa bằng cách chạy lệnh :

composer -V

Nếu bạn thấy hiện lên tên phiên bản của composer nghĩa là đã thành công rồi đó.

Kết

Trên đây mình đã hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt composer hy vọng nó có thể giúp các bạn làm việc với PHP hiệu quả hơn. Nếu trong quá trình cài đặt có vấn đề gì các bạn hay comment phía bên dưới nhé !

Viết câu trả lời

Drop Images