phpMyAdmin là một phần mềm mã nguồn mở phổ biến trên nền web để quản lý MySQL. Cài đặt phpMyAdmin trên window thường dễ dàng hơn khi nó thường đi kèm bộ cài đặt web server ví dụ như xampp hoặc apache. Nếu bạn làm việc với Ubuntu thì hãy tham khảo bài install phpMyAdmin dưới đây nhé

Install phpmyadmin trong Ubuntu 12.04

Trước khi tiến hành cài đặt phpMyAdmin bạn cần cài đặt trước LAMP hoặc LEMP server trên Ubuntu.

Chúng ta có 2 cách để Install phpMyAdmin là cài đặt thông qua package và chạy phpMyAdmin như một php script thông thường. Cách thứ 1 thì đơn giản hơn, trong khi cách thứ 2 thì tiết kiệm tài nguyên và bảo mật hơn rất nhiều.

1. Cài đặt phpMyAdmin package

Chạy lệnh sau

sudo apt-get install phpmyadmin

Trong quá trình cài đặt bạn cần lưu ý:

 1. Chọn Apache2 server
 1. Chọn Yes khi được hỏi Configure the database for phpmyadmin with dbconfig-common
 1. Nhập MySQL password khi được hỏi
 1. Nhập password để truy cập phpMyAdmin

Sau khi cài xong, thêm phpmyadmin vào cấu hình cài đặt Apache

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

Thêm dòng sau vào cuối

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

Khởi động lại apache

sudo service apache2 restart

Giờ bạn có thể truy cập vào phpMyAdmin thông qua link http://yourip/phpmyadmin rồi đó.

2. Cài đặt phpMyAdmin script

Cách này thường dùng vì 2 lí do:

  • Chỉ khi nào chạy mới dùng đến bộ nhớ -> tiết kiệm tài nguyên server
  • Có thể tùy biến đường dẫn phpmyadmin -> bảo mật hơn

Đầu tiên bạn cần chọn phiên bản muốn cài trong trang chủ phpMyAdmin

Copy đường dẫn trực tiếp với file extension là .tar.gz, ví dụ bản 4.4.14 là

https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.4.14/phpMyAdmin-4.4.14-all-languages.tar.gz

Vào thư mục www chứa nội dung website, chạy lệnh sau

wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.4.14/phpMyAdmin-4.4.14-all-languages.tar.gz

Giải nén

tar -xzvf phpMyAdmin-4.4.14-all-languages.tar.gz

Xong bạn sẽ có folder phpMyAdmin-4.4.14-all-languages, để sử dụng bạn truy cập vào link http://ip/phpMyAdmin-4.4.14-all-languages. Tất nhiên bạn có thể đổi tên thành bất cứ cái nào bạn muốn để sử dụng và bảo mật hơn.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận