Giới thiệu về Yarn

Những gã khổng lồ công nghệ như Facebook và Google đã quyết định nhóm lại và tạo ra một công cụ quản lý các package tốt hơn, họ gọi nó là Yarn.

Những cải tiến của Yarn so với npm:

  • Công cụ này sẽ lấy các package đã được đăng ký từ NpmJS hoặc Bower, nó sẽ cài đặt các dependencies song song với những cái khác chứ không chờ đợi như npm. Để so sánh, tôi đã cài đặt thử express package sử dụng cả npm và Yarn không có shrinkwrap/lock file và một clean cached. Có 42 packages được cài đặt, và hãy nhìn xem thời gian chúng thực thi:

    • npm: 9s
    • Yarn: 1.37s
  • Nếu bạn đã cài đặt một package trước đó, Yarn sẽ tạo một bản sao trong bộ nhớ cached để hỗ trợ việc cài đặt offline.
  • Ngoài ra, Yarn cung cấp một cấu trúc các dependencies bằng phẳng so với cấu trúc lồng nhau của npm.

Một single request sẽ không làm cho việc cài đặt thất bại. Những requests thất bại đó sẽ được retry.

Nhìn chung, Yarn cung cấp một quy trình làm việc tốt hơn so với npm.

Hướng dẫn install yarn

1. Install Yanrn qua npm

Cách thứ nhất, chúng ta có thể cài đặt Yarn thông qua npm (giống như việc sử dụng IE để cài Google Chrome hay Firefox vậy, lol). npm install -g yarn Cách này sẽ cài đặt yarn globally, nó sẽ luôn sẵn có từ terminal của bạn.

2. Install Yanrn qua trang chủ Yarn

Các thứ hai đó là vào trang chủ của yarn

https://yarnpkg.com/en/docs/install#windows-stable

Download bộ cài đặt về và cài đặt nó thôi :v

Chú ý: Cả hai cách đều yêu cầu bạn phải cài đặt NodeJS trước đó rồi.

Cách Yarn làm việc

Yarn không có ý định sẽ thay thế npm, chỉ là cải tiến nó thôi. Nó sử dụng chung file package.json, và lưu các dependencies vào foldernode_modules/

Để cài đặt các package, sử dụng lệnh

yarn hoặc yarn install

Nếu bạn cần một file package.json mới, bạn có thể sử dụng lệnh yarn init

Thêm, nâng cấp và xóa Dependencies

Thêm một dependency mới trong Yarn rất đơn giản và dễ dàng:

yarn add [package-name]

Nếu bạn muốn một package với version cụ thể, bạn có thể làm như sau:

yarn add [package]@[version-or-tag]

Với dev dependencies, peer dependencies and optional dependencies bạn thêm các --dev --peer --optional tương ứng.

Ví dụ:

yarn add gulp --dev

Lệnh trên sẽ lưu gulp bên dưới thư mục devDependencies.

Để nâng cấp hay xóa các package, bạn chỉ cần thay thế lệnh add bằng upgrade hoặc remove theo sau là tên package:

# cập nhật gulp lên version 4.0
yarn upgrade gulp@4.0
# xóa gulp package
yarn remove gulp

Yarn lock file

Mỗi khi cài đặt, nâng cấp hay xóa các package, yarn sẽ update file yarn.lock để theo dõi chính xác version của các package đã được cài đặt trong thư mục node_modules.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận