Để lưu trữ các ứng dụng Laravel trên một máy chủ đám mây, tôi khuyên bạn nên sử dụng nền tảng Cloudways. Nền tảng này cho phép bạn khởi động một máy chủ với Laravel đã được cài đặt trên nó chỉ với một cú nhấp chuột. Không cần phải tự cài đặt nó và lãng phí thời gian. Các máy chủ được quản lý bởi nhà cung cấp nền tảng có nghĩa là bạn không phải tự quản lý nền tảng.

Viết câu trả lời

Drop Images