1. Khái niệm MEAN Stack

Như đã trình bày ở những bài trước, AngularJs là 1 framework khá mạnh mẽ để tạo ra một trang web SPA (Single Page Application). Tuy nhiên AngularJs chỉ là một ngôn ngữ làm việc ở phía client, để tạo một ứng dụng hoàn chỉnh như một trang web động thật sự thì cần phải có sự kết hợp với các ngôn ngữ phía server và ngôn ngữ thao tác cơ sở dữ liệu. Và MEAN Stack là một sự kết hợp như thế.

MEAN Stack bao gồm: M (MongoDB), E (ExpressJS), A (AngularJS), N (NodeJS).

MEAN Stack là giải pháp hoàn hảo để xây dựng một mô hình SPA hoàn chỉnh nhất.

2. Các thành phần trong MEAN Stack

3. Tạo ứng dụng MEAN Stack với framework MEAN.IO

Khi cài đặt Mean.io bạn sẽ có một ứng dụng với các tác vụ căn bản như một cms thực sự. Mình giới thiệu cách cài Mean.io là để các bạn có một cái nhìn tổng quan về cách hoạt động của một ứng dụng MEAN, từ đó sau này có thể phát triển một ứng dụng MEAN cho bản thân.

Để cài được Mean.io thì chúng ta cần phải cài đặt các thành phần này trước:

– Mongodb – Nodejs – Angular.js Tiếp theo chúng ta chạy lệnh $ npm install -g grunt-cli Để bắt đầu với MEAN thì bạn cần cài đặt gói “mean-cli” từ NPM. Nó sẽ thêm câu lệnh mean giúp bạn tương tác (cài đặt, quản lý, cập nhật…) với ứng dụng MEAN của bạn.

Cài đặt MEAN-CLI:

$ npm install -g mean-cli
$ mean init <myApp>
$ cd <myApp> && npm install

Sau đó các bạn chạy lệnh

$ node server

Sau đó bạn có thể truy cập tới ứng dụng thông qua trình duyệt:

http://localhost:3000

Như vậy các bạn đã build thành công một ứng dụng chạy theo framwork MEAN.IO

4. Kết luận

Đây chỉ là một bài viết giới thiệu về MEAN Stack vì vậy mình không đi sâu vào các thành phần, mà chỉ giới thiệu sơ lược về những gì được sử dụng để tạo ứng dụng MEAN và cách cài đặt một bộ ứng dụng được build sẵn những chức năng cơ bản là mean.io để các bạn có thể hiểu được căn bản sự hoạt động của MEAN thông qua việc xây dựng ứng dụng build sẵn.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận