Khi đọc tài liệu PHP nhiều người dùng các câu lệnh MySQLi để thao tác với database. Vậy các bạn có thắc mắc MySQLi là gì không? Nếu có hãy tham khảo bài viết này nhé

MySQLi Là Gì?

MySQLi (hay MySQL Improved) extension là một phần mở rộng (còn được gọi là thư viện hay mô-đun) được phát triển dành cho ngôn ngữ PHP giúp lập trình viên có thể dễ dàng kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL. Thông Thường thì MySQL extension sẽ được cài đặt mặc định khi bạn cài PHP trên máy tính.

Kiểm Tra Sự Tồn Tại Của MySQLi Extension

Để kiểm tra xem extionsion này được cài hay chưa bạn có thể sử dụng hàm phpinfo() và tìm kiếm tên extension này. Hoặc nếu như tập tin binary dùng để chạy PHP đã nằm trong biến môi trường (trên Windows) hoặc đã được thêm vào $PATH (trên Linux và Mac OS) thì bạn có thể kiểm tra bằng cách chạy câu lệnh sau trên cửa sổ dòng lệnh:

$ php -m | grep "mysqli"

Kết quả trả về của dòng lệnh trên trong trường hợp máy tính của bạn có MySQLI sẽ là mysqli.

Trường hợp bạn thấy không có kết quả nào trả về từ việc chạy dòng lệnh phía trên thì có nhiều khả năng MySQLi extension chưa được kích hoạt, bạn hãy theo dõi phần tiếp theo dưới đây để kích hoạt extension này.

Kích Hoạt MySQLi Extension

Đối với hệ điều hành Linux thì trong hầu hết các trường hợp MySQLi extension đã được kích hoạt mặc định (trừ trường hợp bạn cài đặt PHP phiên bản 7.0 trở lên). Ngược lại đối với hệ điều hành Windows thì MySQLi extension lại thường không được kích hoạt mặc định.

Trong cả hai trường hợp thì việc kích hoạt MySQLi extension khá đơn giản. Chúng ta chỉ cần thực hiện một chỉnh sửa nhỏ trong tập tin cấu hình của PHP có tên là php.ini.

Tập tin này thường nằm trong thư mục cài đặt PHP. Với Windows thì tập tin này thường nằm ở địa chỉ C:\\php\php.ini hay C:\\XAMPP\php\php.ini..., với Ubuntu Linux thì tập tin này có thể nằm ở địa chỉ /etc/php.ini hoặc /etc/php/7.0/apache2/php.ini). Nếu bạn không tìm thấy ở các đường dẫn trên thì bạn có thể dùng mẹo nhỏ là sử dụng hàm phpinfo() để lấy ra các thông tin về phiên bản PHP được cài trên máy.

Mở tập tin này lên sử dụng một text editor có trên máy bạn (ví dụ như Notepad hoặc Notepad++) và tìm tới dòng

;extension=php_mysqli.dll

Xoá bỏ ký tự comment ; ở phía đầu dòng và sau đó khởi động lại web server để thay đổi mới tạo ra có hiệu lực. Chúc các bạn thành công với PHPMySQLi

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận