Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu Elasticsearch là gìưu nhược điểm của Elasticsearch. Trong bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những khái niệm cần biết khi làm việc với ES các bạn nhé

Elasticsearch và các khái niệm cần biết

1, Document

Document là một JSON object với một số dữ liệu. Đây là basic information unit trong ES. Hiểu 1 cách cơ bản thì đây là đơn vị nhỏ nhất để lưu trữ dữ liệu trong Elasticsearch.

2, Index.

Index có lẽ là 1 khái niệm quá quen thuộc đối với các anh em dùng Mysql rồi. Khi đọc đến đây có lẽ ae đã thừa hiểu chức năng của index là gì rồi. Tuy nhiên nếu các bạn nghĩ rằng index trong ES hoàn toàn giống trong Mysql thì các bạn nhầm rồi nhé !

Trong Elasticsearch , sử dụng một cấu trúc được gọi là inverted index . Nó được thiết kế để cho phép tìm kiếm full-text search. Cách thức của nó khá đơn giản, các văn bản được phân tách ra thành từng từ có nghĩa sau đó sẽ đk map xem thuộc văn bản nào. Khi search tùy thuộc vào loại search sẽ đưa ra kết quả cụ thể.

VÍ dụ : Chúng ta có 2 văn bản cụ thể như sau :

1,The quick brown fox jumped over the lazy dog 2,Quick brown foxes leap over lazy dogs in summer

Để tạo ra một inverted index, trước hết chúng ta sẽ phân chia nội dung của từng tài liệu thành các từ riêng biệt (chúng tôi gọi là terms), tạo một danh sách được sắp xếp của tất cả terms duy nhất, sau đó liệt kê tài liệu nào mà mỗi thuật ngữ xuất hiện. Kết quả như sau:

Term   Doc_1 Doc_2
-------------------------
Quick  |    | X
The   |  X  |
brown  |  X  | X
dog   |  X  |
dogs  |    | X
fox   |  X  |
foxes  |    | X
in   |    | X
jumped |  X  |
lazy  |  X  | X
leap  |    | X
over  |  X  | X
quick  |  X  |
summer |    | X
the   |  X  |
------------------------

Bây giờ, nếu chúng ta muốn tìm kiếm màu quick brown, chúng ta chỉ cần tìm trong các tài liệu trong đó mỗi thuật ngữ có xuất xuất hiện hay không. Kết quả như sau:

Term   Doc_1 Doc_2
-------------------------
brown  |  X  | X
quick  |  X  |
------------------------
Total  |  2  | 1

Như các bạn đã thấy , cả 2 đoạn văn bản đều thích hợp với từ khóa. Tuy nhiên có thể dễ dàng nhận ra rằng Doc_1 chính xác hơn nhiều.

3, Shard

Shard là đối tượng của Lucene , là tập con các documents của 1 Index. Một Index có thể được chia thành nhiều shard.

Mỗi node bao gồm nhiều Shard . Chính vì thế Shard mà là đối tượng nhỏ nhất, hoạt động ở mức thấp nhất, đóng vai trò lưu trữ dữ liệu.

Chúng ta gần như không bao giờ làm việc trực tiếp với các Shard vì Elasticsearch đã support toàn bộ việc giao tiếp cũng như tự động thay đổi các Shard khi cần thiết.

Có 2 loại Shard là : primary shardreplica shard.

3.1 : Primary Shard

Primary Shard là sẽ lưu trữ dữ liệu và đánh index . Sau khi đánh xong dữ liệu sẽ được vận chuyển tới các Replica Shard. Mặc định của Elasticsearch là mỗi index sẽ có 5 Primary shard và với mỗi Primary shard thì sẽ đi kèm với 1 Replica Shard. 3.2 : Replica Shard

Replica Shard đúng như cái tên của nó, nó là nơi lưu trữ dữ liệu nhân bản của Primary Shard Replica Shard có vai trò đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu khi Primary Shard xảy ra vấn đề.

Ngoài ra Replica Shard có thể giúp tăng cường tốc độ tìm kiếm vì chúng ta có thể setup lượng Replica Shard nhiều hơn mặc định của ES

Để hiểu hơn về Primary Shard hay Replica Shard mọi người có thể vào đây để tìm hiểu rõ hơn. Trong bài này anh Long đã viết khá chi tiết về các khái niệm cũng như cách thức hoạt động lưu trữ và tìm kiểm của ES nên mình xin phép không nói thêm gì về phần này.

4, Node

Là trung tâm hoạt động của Elasticsearch. Là nơi lưu trữ dữ liễu ,tham gia thực hiện đánh index cúa cluster cũng như thực hiện các thao tác tìm kiếm Mỗi node được định danh bằng 1 unique name

5, Cluster

Tập hợp các nodes hoạt động cùng với nhau, chia sẽ cùng thuộc tính cluster.name. Chính vì thế Cluster sẽ được xác định bằng 1 'unique name'. Việc định danh các cluster trùng tên sẽ gây nên lỗi cho các node vì vậy khi setup các bạn cần hết sức chú ý điểm này

Mỗi cluster có một node chính (master), được lựa chọn một cách tự động và có thể thay thế nếu sự cố xảy ra. Một cluster có thể gồm 1 hoặc nhiều nodes. Các nodes có thể hoạt động trên cùng 1 server . Tuy nhiên trong thực tế , một cluster sẽ gồm nhiều nodes hoạt động trên các server khác nhau để đảm bảo nếu 1 server gặp sự cố thì server khác (node khác) có thể hoạt động đầy đủ chức năng so với khi có 2 servers. Các node có thể tìm thấy nhau để hoạt động trên cùng 1 cluster qua giao thức unicast.

Chức năng chính của Cluster đó chính là quyết định xem shards nào được phân bổ cho node nào và khi nào thì di chuyển các Cluster để cân bằng lại Cluster

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận