Thuật ngữ "NoSQL" một tên gọi dùng cho các middleware như database hướng document và KVS (Key Value Store). Ở nước ngoài đã bắt đầu việc tìm kiếm NoSQL middleware với sự khởi đầu là các công ty dịch vụ web như Twitter và Facebook trở thành khởi nguồn cho việc bùng nổ của NoSQL.

Vậy NoSQL là gì?

NoSQL chính xác mang ý nghĩa là Not Only SQL (Không chỉ SQL).Hàm ý của nó là RDBMS vẫn sử dụng trong các lĩnh vực mà RDBMS hoạt động tốt, còn với những lĩnh vực không phù hợp với RDBMS thì sử dụng các middleware thích hợp hơn.

Nếu so sánh NoSQL middleware với RDBMS thì có sự khác biệt sau:

NoSQL là gì? image 1

Đặc trưng chi tiết của NoSQL middleware

  • Hoạt động nhanh
  • Là data model (Mô hình dữ liệu) chứ không phải là relation model (Mô hình quan hệ)
  • Kiến trúc tỷ lệ
  • Được xây dựng bởi commodity server
  • Giản đồ miễn phí
  • Nó không có SPOF (điểm duy nhất của sự thất bại)
  • Tự động sao chép sang nhiều đơn vị
  • Cho phép lựa chọn tính nhất quán hoặc nhất quán cuối cùng
  • Không có ngôn ngữ truy vấn mạnh như SQL và chỉ có thể thực hiện các truy vấn đơn giản

Một phần mềm trung gian NoSQL đã được Facebook phát triển và tặng cho Quỹ Apache và tháng 2 năm 2010 và được nâng cấp lên thành dự án hàng đầu của Apache.chính là Cassandra . Tim hiểm về Cassandra là gì các bạn theo dõi ở bài dưới nhé. Cassandra là gì?

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận