Thư viện JavaScript rất đồ sộ và rộng lớn. Vì vậy cần có một chương trình hay công cụ quản lý nó. NPM là một công cụ như thế. Vậy NPM là gì ?

Định nghĩa NPM là gì ?____

NPM viết tắt của Node Package Manager là một công cụ (chương trình) quản lý các thư viện lập trình Javascript cho Node.js, công cụ này là thật sự cần thiết cho thế giới mã nguồn mở.

NPM Là gì? image 1

NPM về cơ bản khá giống với Maven, sự khác biệt ở đây là NPM quản lý các thư viện Javascript trong khi đó Maven quản lý các thư viện Java.

Một phần mềm tương tự với NPM là Yarn được phát triển bởi Facebook với các tính năng vượt trội đang nổi lên như một đối thủ thay thế NPM. Trong một tình thế tương tự phần mềm quản lý thư viện Java là Gradle với tính năng vượt trội cũng đang dần thay thế Maven.

Tính năng của NPM

Để chạy được phần mềm NPM hệ thống của bạn cần phải cài đặt NodeJS. Phần mềm NPM được tích hợp sẵn trong bộ cài NodeJS, vì vậy khi cài đặt xong NodeJS bạn sẽ có cả hai.

Hướng dẫn cài đặt nodejs

Xem thêm Cách install node js ubuntu và centos

Kiểm tra phiên bản NPM trên máy tính của bạn:

npm -v

Vì NPM là một phần mềm cài đặt trên máy tính của bạn nên bạn có thể sử dụng nó để cài đặt các thư viện Javascript từ trên Internet. Để cài đặt một thư viện nào đó, chỉ cần mở cửa sổ CMD và thực thi lệnh giống dưới đây:

npm install <package name>

npm install vue

Và bạn có thể sử dụng Vue.js trong mã Javascript của bạn:

** javascript **
var Vue = require('vue');

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận