Với lập trình mobile thì chức năng push notification là vấn đề sống còn. Việc chọn dịch vụ push notification cũng trở nên vô cùng quan trọng. Thế nhưng thật ko thể tin nổi dịch vụ Parse của Facebook trong lúc đang sống tốt sống khỏe nhiều người lựa chọn lại dừng theo kiểu: "mình thích thì mình dừng thôi". Làm seo bi giờ , những ứng dụng đang sử dụng push notification của Parse sẽ phải làm sao?

Sau 1 hồi google thần công cuối cùng thì mình cũng tìm ra chân ný của đời mình đó chính là Onesignal . Đối với mình Onesignallựa chọn hoàn hảo cho push notification . Chúng ta cùng tìm hiểu về nó nhé

Onesignal là gì?

OneSignal là một service Push Notification được Y Combinator đầu tư và đang phát triển cực kỳ nhanh chóng.

Onesignal lựa chọn hoàn hảo cho push notification image 1

Đặc điểm của OneSignal:

  • Miễn phí
  • Không giới hạn thiết bị, không giới hạn tin nhắn, thống kê ngay lập tức, có support api
  • Có user segment
  • Có A/B test message
  • Thống kê nhận và click
  • Có thể import dữ liệu từ Parse sang (cái này quan trọng lắm)

Onesignal cũng đã được các hãng lớn tin tưởng sử dụng như Uber, zynga, 9GAG,...

Giới thiệu về dịch vụ OneSignal và nhúng code vào app iOS.

1. Tạo file certificate cho push notification

1. Đăng ký dịch vụ Onesignal

https://onesignal.com/ Đăng ký tài khoản mới

Onesignal lựa chọn hoàn hảo cho push notification image 2

Sau đó vào email confirm và login thì sẽ có giao diện sau

Onesignal lựa chọn hoàn hảo cho push notification image 3

1. Tạo app Add new app

Onesignal lựa chọn hoàn hảo cho push notification image 3

Chọn Apple iOS app

Onesignal lựa chọn hoàn hảo cho push notification image 7

Chú ý upload 2 file p12 tương ứng với dev và prod

Onesignal lựa chọn hoàn hảo cho push notification image 7

Onesignal lựa chọn hoàn hảo cho push notification image 8

Bạn hãy copy lại app key, app key sẽ được sử dụng để login trong code

Onesignal lựa chọn hoàn hảo cho push notification image 9

  1. Implement code

Tham khảo tại địa chỉ https://documentation.onesignal.com/docs/installing-the-onesignal-ios-sdk Tạo 1 project iOS mới Trong file Podfile (sử dụng cocoapods để import) pod 'OneSignal' Trong file [AppNameHere]-Bridging-Header.h thì import header vào:

#import <OneSignal/OneSignal.h>

Trong AppDelegate.swift hàm didFinishLaunchingWithOptions thêm đoạn code sau

func application(application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [NSObject: AnyObject]?) -> Bool {
   _ = OneSignal(launchOptions: launchOptions, appId: "App_Key", handleNotification: nil)

  OneSignal.defaultClient().enableInAppAlertNotification(true)
}

chú ý: Bạn thay đúng App_key là key của app bạn. Như thế là chúng ta đã có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ được rồi.

  1. Giới thiệu 1 số tính năng:

Bạn chú ý bên left menu có rất nhiều chức năng: Import dữ liệu từ Parse sang: AppSetting > Import user from another service

Onesignal lựa chọn hoàn hảo cho push notification image 1

Chọn impor từ parse. Sau đó bạn hãy nhập Parse Application ID và Parse Master Key (Lấy bên trang Parse)

Onesignal lựa chọn hoàn hảo cho push notification image 2

Chức năng segment: tôi thường chia tập user theo tag. Tag là do phía client và onesignal thống nhất gửi lên từ phía client hoặc server của app. Mục đích để bản có thể push một nội dung đặc biệt đến 1 tập user mong muốn.

Onesignal lựa chọn hoàn hảo cho push notification image 3

Onesignal lựa chọn hoàn hảo cho push notification image 4

Tạo sẵn temple message và đặt lịch push message

Onesignal lựa chọn hoàn hảo cho push notification image 5

Thống kê tính hiệu quả push

Onesignal lựa chọn hoàn hảo cho push notification image 6

Hi vọng onesignal sẽ đem lại hiệu quả cho app của bạn.

Cám ơn đã đọc!

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận