Đang sống chết với MySql và 1 ngày đẹp trời bạn có ý định thử làm quen với SqlSever vì nghĩ dù gì cũng thành thạo với database rồi. Nếu có ý định đó thì trước khi bắt đầu mời bạn đọc qua bài viết này để thấy sự khác nhau cơ bản giữa MySql và SqlServer nhé.

MySql và SqlServer là 2 hệ cơ sở dữ liệu đối lập nhau

  • MySql có sẵn và miễn phí vì nó là là mã nguồn mở, nhưng SQLServer thì không. Cái gì ko miễn phí thì đương nhiên bạn phải bỏ tiền ra và mua nó

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận