SQL luôn là 1 kỹ năng quan trọng mà các nhà tuyển dụng mong muốn ở ứng viên. Vậy ngôn ngữ SQL là gì và tại sao chúng ta nên học SQL

SQL là gì?

SQL là viết tắt của Structured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc. Để tìm hiểu rõ hơn về SQL là gì các bạn hãy truy cập vào link dưới nhé

Xem thêm SQL là gì?

Tại sao nên học SQL

1. Dữ liệu có ở mọi lúc mọi nơi

  • Dữ liệu tồn tại ở hầu như mọi ứng dụng bạn tìm thấy trên internet. Ngay cả các ứng dụng desktop, laptop và mobile cũng cần phải lưu dữ liệu.
  • Khi bạn đăng ký tài khoản trên ứng dụng, bạn đang cung cấp thông tin cho ứng dụng.
  • Khi chơi một game mobile, dù bạn nhận ra hay không bạn đang tương tác với thông tin lưu của game đó.

2. Thêm, sửa, xóa, đọc dữ liệu dễ dàng

Với SQL, việc ta muốn thêm, sửa, đọc hay xóa dữ liệu trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ví dụ, nếu ta muốn lấy thông tin người dùng với email chứa gmail trong đó bạn có thể chạy một câu lệnh duy nhất sau với MySQL:

mysql> Select * From users Where email like '%gmail%'

Thử tưởng tượng việc này sẽ khó khăn như thế nào nếu như bạn phải dùng một ngôn ngữ lập trình thông thường để đọc toàn bộ nội dung file và tìm ra dòng chữ có chứa 'gmail' trong đó.

Tuy nhiên, SQL không chỉ giới hạn ở việc Thêm, Sửa, Truy Vấn và Xóa dữ liệu.

3. SQL Giúp công việc lập trình trở nên dễ dàng hơn

Thử tưởng tượng trong ứng dụng của bạn có rất nhiều loại thông tin cần lưu và bạn quyết định sử dụng nhiều file để lưu mỗi loại dữ liệu. Tuy nhiên việc này lại khiến cho việc đọc dữ liệu trở lên phân tán và quy trình maintain không dễ dàng chút nào. Ngoài ra nếu bạn có nhiều ứng dụng khác nhau cần lưu thông tin thì việc quản lý dữ liệu lại càng trở lên khó khăn. Với SQL, bạn có thể lưu nhiều dữ liệu cho nhiều ứng dụng khác nhau trên cũng một cơ sở dữ liệu và việc truy cập các cơ sở dữ liệu này trở lên đơn giản hơn nhờ một cách thức giống nhau đối với nhiều cơ sở dữ liệu.

Bạn thấy đầy SQL rất quan trọng phải không vì vậy các nhà tuyển dụng rất hay đề cập đến nó là chuyện đương nhiên

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận