Như chúng ta đã biết phpMyAdmin là công cụ quản lý MySQL phổ biến nhất, phpMyAdmin thường đi kèm các gói cài đặt máy chủ web điển hình là XAMPP. Trong bài hôm nay chung ta sẽ tìm hiểu về cách tạo database trong phpMyAdmin vơi XAMPP nhé

Bật XAMPP mở trang quản lý phpMyAdmin

 • Bật xampp
 • Click vào Start kích hoạt Apache và MySQL.
 • Mở trang phpMyAdmin Tạo database trong phpMyAdmin với XAMPP image 2 Trong XAMPP đã có sẵn phpMyAdmin, chúng ta chỉ cần mở trang bằng cách click vào button Admin tương ứng với MySQL, giao diện phpMyAdmin có dạng. Tạo database trong phpMyAdmin với XAMPP image 1 Ta sẽ thấy phpMyAdmin có dạng ban đầu với một số database có sẵn.

Tạo database

 • Click vào tab Databases, màn hình tạo database sẽ hiện ra, ở màn hình này ta chỉ chú ý phần Create database:

  • Database name: điền tên database cần tạo, ví dụ: tintuc.
  • Collation: chọn dạng ngôn ngữ hiển thị, bạn có thể chọn utf8_general_ci.
 • Click button Create để tạo database.

Tạo database trong phpMyAdmin với XAMPP image 177

 • Sau khi tạo xong, nhìn bên trái ta thấy xuất hiện database có tên tintuc.

Tạo database trong phpMyAdmin với XAMPP image 212

Tạo user kết nối database

 • Thông thường ta có thể sử dụng luôn username root của MySQL để kết nối database, tuy nhiên về lý do security, chúng ta nên tạo riêng cho mỗi database một username riêng.
 • Click vào database có tên tintuc từ danh sách database bên trái, để thao tác những gì liên quan chỉ mỗi database tintuc.
 • Chọn tab Privileges để tạo user.
 • Click chọn Add user account để bắt đầu tạo:

Tạo database trong phpMyAdmin với XAMPP image 258

 • Tại màn hình tạo account, chú ý những vị trí được đánh dấu trong hình:

  • : Đặt tên username, ví dụ user_tintuc.
  • : Chọn host name, thông thường chọn local, bên còn lại sẽ tự động hiển thị localhost, cách chọn này cũng phù hợp khi cấu hình server thực tế.
  • : Đặt password, ví dụ đặt 123456.
  • : Xác nhận lại password, gõ như trên.
  • : Click chọn để tạo user cho database tintuc.

Tạo database trong phpMyAdmin với XAMPP image 142

 • Cũng ở màn hình tạo account này, click chọn Check all để cấp quyền truy cập cho user vừa tạo, tất nhiên bạn cũng có thể có lựa chọn riêng để giới hạn quyền của user.

Tạo database trong phpMyAdmin với XAMPP image 147

 • Click button Go bên dưới để kết thúc việc tạo username.

Kết luận:

Vậy là chung ta đã biết cách tạo database trong phpMyAdmin với XAMPP, nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì hãy xem loạt bài viết dưới đây nhé

Viết câu trả lời

Drop Images