nhiepphong bắt đầu chủ đề từ 6 năm trước

@nhiepphong ·


Bitbucket là gì ?

Bitbucket là dịch vụ lưu trữ nền web được dùng cho các mã nguồn lập trình và phát triển những dự án lập trình có sử dụng hệ thống kiểm soát Git revision. Bitbucket thuộc sở hữu của Atlassian, Bitbucket cung cấp cả hai giải pháp tài khoản miễn phí và tài khoản trả phí. Điểm nổi trội của Bitbucket so với các dịch vụ khác như Github ... là Bitbucket cho phép tạo không giới hạn dự án riêng tư (private repositories). Bitbucket được tích hợp với rất nhiều dịch vụ khác của Atlassian như Jira, HipChat, Confluence và Bamboo.

Lịch sử ra đời

Tìm hiểu về Bitbucket là gì ? image 1

Bitbucket trước đây là một dự án startup độc lập, được thành lập bởi Jesper Nøhr. Vào ngày 29 tháng 9 năm 2010, Bitassuck bị Atlassian mua lại sau đó.

Tính năng của Bitbucket

Bitbucket được viết bằng ngôn ngữ lập trình Python và sử dụng Django web framework.

Những tính năng chính của Bitbucket

 • Pull requests with code review and comments
 • Bitbucket Pipelines
 • 2 step verification and required two step verification
 • IP whitelisting
 • Merge Checks
 • Code search (Alpha)
 • Git Large File Storage (LFS)
 • Documentation, including automatically rendered README files in a variety of Markdown-like file formats
 • Issue tracking
 • Wikis
 • Static sites hosted on Bitbucket Cloud: Static websites have the bitbucket.io domain in their URL
 • Add-ons and integrations
 • REST APIs to build third party applications which can use any development language
 • Snippets that allow developers to share code segments or files
 • Smart Mirroring

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận