Khi làm việc với hệ thống thông tin chúng ta hay nghe đến UML, vậy UML là gì? nếu chưa nắm được khái niệm này các bạn theo dõi bài này nhé

UML là gì?

Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (tiếng Anh: Unified Modeling Language, viết tắt thành UML) là một ngôn ngữ mô hình gồm các ký hiệu đồ họa mà các phương pháp hướng đối tượng sử dụng để thiết kế các hệ thống thông tin một cách nhanh chóng.

Cách xây dựng các mô hình trong UML phù hợp mô tả các hệ thống thông tin cả về cấu trúc cũng như hoạt động. Cách tiếp cận theo mô hình của UML giúp ích rất nhiều cho những người thiết kế và thực hiện hệ thống thông tin cũng như những người sử dụng nó; tạo nên một cái nhìn bao quát và đầy đủ về hệ thống thông tin dự định xây dựng. Cách nhìn bao quát này giúp nắm bắt trọn vẹn các yêu cầu của người dùng; phục vụ từ giai đoạn phân tích đến việc thiết kế, thẩm định và kiểm tra sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin. Các mô hình hướng đối tượng được lập cũng là cơ sở cho việc ứng dụng các chương trình tự động sinh mã trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, chẳng hạn như ngôn ngữ C++, Java,... Phương pháp mô hình này rất hữu dụng trong lập trình hướng đối tượng. Các mô hình được sử dụng bao gồm Mô hình đối tượng (mô hình tĩnh) và Mô hình động.

UML sử dụng một hệ thống ký hiệu thống nhất biểu diễn các Phần tử mô hình (model elements). Tập hợp các phần tử mô hình tạo thành các Sơ đồ UML (UML diagrams). Có các loại sơ đồ UML chủ yếu sau:

 • Sơ đồ lớp (Class Diagram)
 • Sơ đồ đối tượng (Object Diagram)
 • Sơ đồ tình huống sử dụng (Use Cases Diagram)
 • Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)
 • Sơ đồ cộng tác (Collaboration Diagram hay là Composite Structure Diagram)
 • Sơ đồ trạng thái (State Machine Diagram)
 • Sơ đồ thành phần (Component Diagram)
 • Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)
 • Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram)
 • Sơ đồ gói (Package Diagram)
 • Sơ đồ liên lạc (Communication Diagram)
 • Sơ đồ tương tác (Interaction Overview Diagram - UML 2.0)
 • Sơ đồ phối hợp thời gian (Timing Diagram - UML 2.0)

Công cụ vẽ biểu đồ UML

Công cụ offline

Diagram download tại đây: http://diagram-designer.en.softonic.com/ Công cụ online

https://cacoo.com/diagrams/ UML là gì? image 1

http://creately.com/Draw-UML-and-Class-Diagrams-Online

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu UML là gì, ở bài sau mình sẽ trình bày về 1 số dạng biểu đồ UML thường gặp các bạn nhé!

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận