Khi nhắc đến website chúng ta hay đến 2 khái niệm web động và web tĩnh, vậy web động là gì, web tĩnh là gì chúng ta cùng tìm hiểu trong bài này nhé

Web Động Là Gì

Web động là trang web được viết sử dụng các ngôn ngữ kịch bản chạy trên server (server scripting language) như PHP, Ruby, Java, Python hay ASP.NET... Mã lệnh HTML của trang web tĩnh được tạo ra linh động trên server và có thể tuỳ biến cho từng client khác nhau.

Ví dụ một trang web động được viết bằng ngôn ngữ PHP như sau:

<?php
$user = get_user();
if ($user) {
  echo "Xin chào  {$user->username}";
} else {
  echo "Xin chào khách";
}
?>

Ở ví dụ trên khi server nhận được yêu cầu của người dùng gửi tới cho trang này, PHP sẽ thực hiện việc kiểm tra xem người dùng có đăng nhập hay không (việc kiểm tra này thường dựa vào thông tin lưu trữ trong session), nếu người dùng đăng nhập PHP sẽ hiển thị một câu chào với tên của người dùng ngược lại sẽ sử dụng câu chào với tên là khách.

Web Tĩnh Là Gì

Web tĩnh chỉ các trang web được viết chỉ sử dụng ngôn ngữ đánh dấu HTML và có thể sử dụng thêm JavaScript và CSS. Mã lệnh HTML của các trang web tĩnh được server gửi trả về cho tất cả các client đều giống nhau.

Các web tĩnh không có được sự linh động trong việc tuỳ biến nội dung trên trang như web động. Mặc dù nội dung (phần văn bản hiển thị trên trình duyệt) của các web tĩnh vẫn có thể thay đổi theo thời gian (sử dụng JavaScript) tuy nhiên sự thay đổi này diễn ra ở phía client (trình duyệt của người dùng) thay vì được tạo ra trên server.

Web tĩnh cũng không thể thực hiện các tác vụ phức tạp của web động như xử lý dữ liệu form gửi lên server, xác thực người dùng và lấy thông tin người dùng đã được lưu trữ...

Kết luận:

Sự khác biệt giữa web tĩnh và web động là ở chỗ web động được viết nhờ các ngôn ngữ kịch bản chạy trên server. Và với sự tham gia của các ngôn ngữ server này thì mã lệnh HTML của các trang web động được tạo ra linh hoạt trên server.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận