1. Window Command Line là gì?

Chắc hẳn bạn đã biết ứng dụng cmd của Window? Đây là một ứng dụng cho phép bạn thao tác với hệ điều hành thay vì sử dụng con chuột thông thì nó sẽ thông qua những dòng lệnh căn bản. Ô cửa sổ này rất ít sử dụng trên Window nhưng trên Linux thì được sử dụng khá nhiều và tên gọi của nó là Terminal chứ không phải là Prompt cmd nữa.

Để mở ứng dụng này bạn vào Startsearch với từ khóa cmd sau đó click ứng dụng cmd.exe hoặc search với từ khóa prompt và click vào ứng dụng Command Prompt. Cả hai ứng dụng đều là chương trình có màn hình màu đen và chữ trắng, chúng ta sẽ nhập những dòng lệnh trong này.

 Window Command Line là gì? Cách sử dụng  Command Line là gì? image 1

Các lệnh Window Command Line hay sử dụng

Sau đây là các lệnh thường hay sử dụng trong Window Command Line.

Lệnh Ý nghĩa
cd Change Directory: Di chuyển qua lại giữa các Folder. nếu di chuyển vào folder con thì chỉ cần gõ cd tenfolder, còn di chuyển ngược lại thì gõ cd ... Nếu bạn muốn đổi ổ đĩa thì gõ tenodia:, ví dụ D:.
dir Liệt kê danh sách các folder và file nằm trong folder hiện tại
mkdir Tạo một folder con mới. Ví dụ mkdir freetuts thì sẽ tạo folder mới tên là freetuts.
rmdir hoặc rd Xóa folder con. Ví dụ rmdir freetuts thì sẽ xóa folder freetuts.
echo In một giá trị ra ngoài màn hình. Ví dụ echo freetuts thì sẽ in ra chữ freetuts.
rename Đổi tên của folder hoặc file. Ví dụ rename freetuts hoc_php thì sẽ đổi tên folder freetuts sang hoc_php.
type Tạo một file mới. Ví dụ TYPE nul >filename.log sẽ tạo file filename.log.
del Xóa file. Ví dụ del demo.txt thì sẽ xóa file demo.txt

Lời kết

Mục đích bài này mình muốn giới thiệu ứng dụng Command Line trong Window để khi học NodeJS bạn sẽ dễ dàng thao tác hơi bởi hầu hết các lệnh trong NodeJS đều sử dụng ứng dụng tương tự thế này

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận