Chúng ta thường thấy khai báo DOCTYPE ở đầu trang HTML. Vậy có khi nào bạn tự hỏi DOCTYPE là gì? không. Chắc là có đúng không. Trong bài này chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi DOCTYPE là gì? nhé

DOCTYPE Là Gì ? image 1

DOCTYPE Là Gì ?

HTML có nhiều phiên bản khác nhau như HTML5, HTML 4, HTML 3, XHTML... Khai báo <DOCTYPE> được các trình duyệt sử dụng để xác định loại văn bản HTML.

Đặc điểm của DOCTYPE

  • Khai báo <DOCTYPE>phải được đặt trước tất cả các thẻ khác.
  • Khai báo <DOCTYPE> không phải là thẻ.

Hiện tại HTML5 là phiên bản mới nhất và đang được sử dụng phổ biến trên hầu hết các website.

HTML5 DOCTYPE

Với HTML phiên bản 5 (hay HTML5, lưu ý số 5 viết liền với HTML) khai báo<DOCTYPE> sẽ như sau:

<!DOCTYPE html>

HTML 4 DOCTYPE

HTML 4 gồm có các phiên bản HTML 4.0, HTML 4.01 Strict, HTML 4.01 Transition, HTML 4.01 Frameset) và mặc dù ít được sử dụng tuy nhiên đôi khi bạn vẫn thấy chúng tồn tại ở một số website. Cú pháp <DOCTYPE> của HTML 4 hơi phức tạp hơn so với HTML5.

HTML 4.01 Strict

Với phiên bản HTML 4.01 Strict khai báo <DOCTYPE> như sau:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

HTML 4.01 Transition

Với phiên bản HTML 4.01 Transition khai báo <DOCTYPE> như sau:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

HTML 4.01 Frameset

Với phiên bản HTML 4.01 Frameset khai báo <DOCTYPE> như sau:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
XHTML DOCTYPE
XHTML 1.1

Khai báo <DOCTYPE> của XHTML 1.1 có dạng như sau:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

XHTML 1.0 Strict

Khai báo <DOCTYPE> của XHTML 1.0 Strict có dạng như sau:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

XHTML 1.0 Transitional

Khai báo<DOCTYPE> của XHTML 1.0 Transition có dạng như sau:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

XHTML 1.0 Frameset

Khai báo <DOCTYPE> của XHTML 1.0 Frameset có dạng như sau:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtm

Từ những khai báo trên chúng ta có thể thấy DOCTYPE luôn đi kèm vơi HTML tạo thành cặp bài trùng DOCTYPE html . Doctype html là đôi bạn cùng tiền :))

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận