Kiến thức đầu tiên khi muốn trở thành lập trình viên đó là tự hỏi và trả lời câu hỏi : Ngôn ngữ lập trình là gì? Bạn đã định nghĩa được Ngôn ngữ lập trình là gì ? chưa? Nếu chưa thì còn chờ gì nũa hãy pha 1 cốc cà phê mua cái bánh mì rồi vừa gặp mì vừa nhâm nhi cà phê và đọc bài viết này nhé

Ngôn ngữ lập trình là gì ?

Ngôn ngữ lập trình (programming language) là dạng ngôn ngữ được chuẩn hóa theo một hệ thống các quy tắc riêng, sao cho qua đó người lập trình có thể mô tả các chương trình làm việc dành cho thiết bị điện tử mà cả con người và các thiết bị đó đều hiểu được.

Có nhiều ngôn ngữ lập trình. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau có các quy tắc riêng khác nhau.

Ví dụ với ngôn ngữ PHP để hiển thị một thông báo ra về năm hiện tại màn hình chúng ta có thể viết như sau:

echo "Xin chào!";

Đối với ngôn ngữ Ruby chúng ta lại sử dụng cú pháp khác:

puts("Xin chào!");

Tại Sao Có Nhiều Ngôn Ngữ Lập Trình

Lý do có nhiều ngôn ngữ lập trình là bởi vì mỗi ngôn ngữ lập trình thường được thiết kế để phục vụ các mục đích (porpose) khác nhau. Ví dụ như một số ngôn ngữ được thiết kế để thực hiện các tác vụ về thống kê mô tả, chạy các phân tích, hay nói cách khác các tác vụ có tính học thuật. Trong khi đó một số ngôn ngữ được thiết kế để viết lập trình các trang web, một số khác thì để lập trình ứng dụng mobile...

Các thành phần có trong một ngôn ngữ lập trình

Bảng ký tự

Là tập hợp tất cả cả những ký tự được dùng để viết chương trình, như:

 • Các chữ cái (thường và hoa): a, b, c, …z, A, B, C, …Z;
 • Các chữ số: 0, 1, 2, 3,…9;
 • Các ký tự đặc biệt: +, -, &, $, …;

Cú pháp

Là bộ quy tắc dùng để viết chương trình. Lỗi của cú pháp sẽ được phát hiện trong khi chương trình được dịch, chương trình được dịch hoàn tất khi và chỉ khi không còn lỗi cú pháp.

Ví dụ: Cú pháp cho lệnh xuất ra màn hình một chuỗi ký tự trên ngôn ngữ lập trình Pascal:

Writeln (' chuỗi cần xuất ra màn hình‘ ) ;

Chúng ta thấy chuỗi ký tự phải đặt trong 2 cặp dấu ngoặc ()'', kết thúc lệnh phải có dấu ; ở cuối dòng. Những quy định bắt buộc như vậy được gọi là cú pháp.

Ngữ nghĩa

Giúp xác định ý nghĩa, tính chất và thuộc tính của câu lệnh được viết. Lỗi ngữ nghĩa chỉ có thể được phát hiện khi chương trình được thực thi với những công việc hay dữ liệu cụ thể.

Ví dụ: Khi lập trình giải phương trình bậc 2 và chúng ta viết sai công thức tính toán, việc khai báo cũng tất cả các cú pháp đều đúng, chương trình được dịch và chạy tốt nhưng kết quả tính toán lại không chính xác, điều đó chứng tỏ đã có sự sai sót về mặt ngữ nghĩa

Một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay

 • JavaScript
 • Python
 • Java
 • C/C++
 • PHP
 • Objective-C
 • C#
 • Swift

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận